Doa Minta Rezeki Setelah Sholat Tahajud Latin, Lengkap dengan Bacaan Dzikir

Chyntia Sami Bhayangkara
Doa Minta Rezeki Setelah Sholat Tahajud Latin, Lengkap dengan Bacaan Dzikir
Ilustrasi Berdoa - Doa Minta Rezeki Setelah Sholat Tahajud Latin (Pixabay)

Sholat tahajud di sepertiga malam merupakan waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Salah satu doa yang paling dianjurkan yaitu doa minta rezeki setelah sholat tahajud latin.

Suara.com - Sholat tahajud di sepertiga malam merupakan waktu yang paling utama dan mustajab untuk berdoa. Umat muslim dapat mengerjakan sholat sunnah tahajud sekurang-kurangnya yaitu dua rakaat kemudian berdoa. Salah satu doa yang paling dianjurkan yaitu doa minta rezeki setelah sholat tahajud latin. 

Terkait dengan keutamaan membaca doa setelah sholat tahajud disebutkan dalam sebuah hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: 

Dari Abu Umamah ia berkata; Rasulullah shallallahu wa`alaihi wa sallam ditanya; wahai Rasulullah, doa apakah yang paling di dengar? Beliau berkata: "Doa di tengah malam terakhir, serta setelah shalat-shalat wajib." (HR. Tirmidzi) [No. 3499 Maktabatu Al Ma`arif Riyadh] Hasan. 

Dalam hadist lain disebutkan keutamaan mengerjakan sholat tahajud setiap malam bagi seorang muslim. Salah satunya terdapat dalam hadis Riwayat Abu Ya’la yang berbunyi: 

Baca Juga: Bacaan Doa Qunut Subuh Sendiri dan Berjamaah untuk Sholat Subuh

Tiga orang yang diridai Allah SWT., yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan salat, suatu kaum (jamaah) yang bersaf untuk salat, dan suatu kaum yang berbaris untuk perang di jalan Allah.” (HR. Abu Ya'la). 

Setelah selesai mengerjakan sholat tahajud, umat muslim diperkenankan untuk memanjatkan doa. Salah satu doa yang dianggap penting yaitu doa meminta rezeki. Lantas bagaimana bacaan doa minta rezeki setelah sholat tahajud? Simak bacaannya berikut ini. 

Doa Minta Rezeki Setelah Sholat Tahajud Latin 

Setelah sholat tahajud Anda dapat membaca doa di bawah ini: 

Allahummaghfirlii, warhamnii, wahdinii, wa ‘aafinii, warzuqnii. 

Baca Juga: Bacaan Latin Doa Qunut Nazilah dan Artinya, untuk Memohon Keselamatan

Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku (dari berbagai penyakit), dan berikanlah rezeki kepadaku.” 

Adapun doa tersebut terdapat di dalam dalam penjelasan hadis Thoriq bin Asy-yam –radhiyallahu ‘anhu-, Rasulullah SAW pernah berkata: 

Jika seseorang baru masuk Islam, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan pada beliau salat, lalu beliau memerintahkannya untuk membaca doa berikut: “Allahummaghfirlii, warhamnii, wahdinii, wa ‘aafinii, warzuqnii.” (HR. Muslim nomor 35, 2697). 

Selain itu, Anda juga dapat membaca doa lain yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk minta rezeki yang berlimpah. Berikut ini bacaan latin doa minta rezeki setelah sholat tahajud: 

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa. 

Artinya: “Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (HR. Ibnu Majah, nomor 925 dan Ahmad 6: 305, 322). 

Dzikir Setelah Sholat Tahajud 

Selain memanjatkan doa meminta rezeki setelah sholat tahajud, juga dianjurkan untuk membaca dzikir. Dahsyatnya dzikir yang dibac  setelah sholat tahajud ini disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda: 

"Telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auzai, telah menceritakan kepadaku Umair ibnu Hani", telah menceritakan kepadaku Junadah ibnu Abu Umayyah, telah menceritakan kepada kami Ubadah ibnus Samit, dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda: Barang siapa yang bangun di tengah malam, lalu mengucapkan, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 

Mahasuci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Allah Mahabesar, dan tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, " kemudian ia mengucapkan, "Ya Tuhanku berilah ampunan bagiku" —atau kemudian ia berdoa— niscaya akan diperkenankan baginya. Dan jika dia bangkit membenahi diri, lalu berwudu, kemudian salat, maka salatnya diterima. 

Berikut ini bacaan dzikir yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat tahajud: 

1. Dzikir pertama membaca Istighfar sebanyak 3 kali lalu dilanjut membaca: 

Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikrom. 

Artinya: “Aku minta ampun kepada Allah,” (3x). Lantas membaca: “Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan” (HR. Muslim no. 591). 

2. Dzikir kedua 

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir. Allahumma laa maani’a lima a’thoita wa laa mu’thiya limaa mana’ta wa laa yanfau dzal jaddi minkal jaddu. 

 “Tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya yang menyelamatkan dari siksaan). Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan” (HR. Bukhari no.6615, Muslim no.593). 

3. Dzikir ketiga 

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Laa ilaha illallah wa laa na’budu illa iyyah. Lahun ni’mah wa lahul fadhl wa lahuts tsanaaul hasan. Laa ilaha illallah mukhlishiina lahud diin wa law karihal kaafiruun. 

“Tiada Rabb (yang berhak disembah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Rabb (yang hak disembah) kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Rabb (yang hak disembah) kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir sama benci.” (HR. Muslim, no. 594). 

4. Kemudian ditutup dengan bacaan tasbih (subhanallah), tahmid (alhamdulillah), dan takbir (Allahu Akbar), masing-masing 33 kali. Lalu sholawat Nabi sebanyak 40 kali. 

Keutamaan Sholat Tahajud 

Menurut kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yangbdiriwayatkan Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu. Maka beliau Rasulullah SAW menjawab melalui sabdanya: 

"Karena itulah, Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk menghidupkan malam hari dengan sholat sunat tahajud. Makna tahajud ialah sholat yang dikerjakan sesudah tidur". 

Itulah tadi bacaan doa minta rezeki setelah sholat tahajud latin lengkap dengan dzikir yang dianjurkan untuk diamalkan. Sholat tahajud tidaklah berat jika kita mengerjakannya dengan niat yang sungguh-sungguh hanya karena Allah SWT. 

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari