Bacaan Doa Qunut Latin dan Artinya, Lengkap dengan Hukum Membacanya

Chyntia Sami Bhayangkara
Bacaan Doa Qunut Latin dan Artinya, Lengkap dengan Hukum Membacanya
Ilustrasi berdoa - bacaan doa qunut latin dan artinya (Pexels/mostafa_meraji)

Saat melaksanakan sholat subuh, seorang Muslim dianjurkan untuk membaca doa qunut latin dan artinya. Sebab, seseorang yang membaca doa ini akan mendapatkan banyak keutamaan.

Suara.com - Saat melaksanakan sholat subuh, seorang Muslim dianjurkan untuk membaca doa qunut latin dan artinya. Sebab, seseorang yang membaca doa ini akan mendapatkan banyak keutamaan.

Ada perbedaan pendapat mengenai hukum doa qunut saat sholat subuh. Mazhab Imam Syafii menganjurkan agar umat Muslim membaca doa qunut di rakaat kedua sholat subuh.

“Dari Muhammad bin Sirin, berkata: “Aku bertanya kepada Anas bin Malik: “Apakah Rasulullah Saw membaca qunut dalam shalat Subuh?” Beliau menjawab: “Ya, setelah ruku’ sebentar.” (HR Muslim, Hadits nomor 1578).

Dalam hadis lainnya, disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca doa qunut saat sholat subuh.

Baca Juga: Kalau Tidak Hafal Doa Qunut Baca Apa? Ini Hukum dan Bacaan Penggantinya

Dari Anas bin Malik, berkata: “Rasulullah Saw terus membaca qunut dalam shalat Fajar (Subuh) sampai meninggalkan dunia.” (HR. Ahmad: III/162, HR. Ad-Daraquthni: II/39, HR. al-Baihaqi: II/201 dan lain-lain dengan sanad yang shahih).

Imam Nawawi dalam kita Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab (3/504) menyebut kedua hadis di atas shahih karena dinilai oleh banyak kalangan huffazh sebagai dalil shahih.

Mengutip dari laman NU Online, hukum doa qunut adalah sunnah muakkadah. Artinya, jika tidak dibaca tidak membatalkan sholat, namun dianjurkan untuk sujud sahwi saat tidak membaca dikarenakan sengaja atau tidak.

Bacaan Doa Qunut Latin dan Artinya

Allahummahdini fî man hadait, wa ‘âfini fî man ‘âfait, wa tawallanî fî man tawallait, wa bâriklî fî mâ a‘thait, wa qinî syarra mâ qadhait, fa innaka taqdhî wa lâ yuqdhâ ‘alaik, wa innahû lâ yazillu man wâlait, wa lâ ya‘izzu man ‘âdait, tabârakta rabbanâ wa ta‘âlait, fa lakal hamdu a’lâ mâ qadhait, wa astagfiruka wa atûbu ilaik, wa shallallâhu ‘alâ sayyidinâ muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alâ âlihi wa shahbihi wa sallam

Baca Juga: Bacaan Sholat Subuh Sendiri Lengkap Mulai dari Niat Hingga Tahiyat Akhir

Artinya:

“Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. Dan berilah kesehatan kepada kami sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesehatan. Dan peliharalah kami sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan. Dan berilah keberkahan kepada kami pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Dan selamatkan kami dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan terkena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Aku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera untuk junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.”

Cara Mengamalkan Doa Qunut

Mengutip dari situs NU online, berikut ini tata cara baca doa qunut subuh saat sholat sendiri maupun saat sholat berjamaah yang perlu diperhatikan.

Doa Qunut Subuh Sendiri

  1. Bacaan Doa qunut subuh dilakukan saat rakaat kedua sholat subuh
  2. Doa qunut subuh dibacakan usai ruku pada rakaat kedua sholat subuh dengan mengangkat tangan
  3. Bacaan doa qunut subub dilantunkan dengan suara pelan
  4. Bacaan doa qunut subuh menggunakan lafal 'ihdini' (berilah aku petunjuk)

Doa qunut subuh berjamaah

  1. Doa qunut subuh dibacakan pada raakat kedua sholat subub usai ruku
  2. Imam dan makmum mengangkat kedua tangan saat doa qunut subuh dibacakan
  3. Bacaan doa qunut subuh dibacakan oleh imam dengan suara yang bisa didengar oleh makmum
  4. Makmum mengaminkan doa qunut yang dibaca imam
  5. Bacaan doa qunut menggunakan lafal 'ihdina' (berilah kami petunjuk)

Demikian penjelasan mengenai bacaan doa qunut latin dan artinya, lengkap dengan hukum hingga cara mengamalkan yang perlu diperhatikan. Semoga dapat menambah wawasan Anda.