alexametrics

Apa Itu Sifat Jaiz? Berikut Pengertian, Contoh dan Ayat Al Quran tentang Sifat Jaiz Allah

Rifan Aditya
Apa Itu Sifat Jaiz? Berikut Pengertian, Contoh dan Ayat Al Quran tentang Sifat Jaiz Allah
Apa Itu Sifat Jaiz? Berikut Pengertian, Contoh dan Ayat Al Quran tentang Sifat Jaiz Allah Lafaz Allah. (Shutterstock)

Selain sifat wajib dan sifat mustahil, ada lagi satu sifat dari Allah SWT, yaitu sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Seperti apa contoh sifat jaiz Allah SWT?

Suara.com - Selain sifat wajib dan sifat mustahil, ada lagi satu sifat dari Allah SWT, yaitu sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Seperti apa contoh sifat jaiz Allah SWT?

Sifat jaiz adalah sifat kemanusiaan. Sifat jaiz Allah hanya ada satu yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri  dengan Qudrat (kuasa-Nya) dan Iradat (kehendak-Nya). Oleh karena itu, bisa jadi, bagi Allah juga untuk meninggalkan sesuatu sesuai kehendak-Nya.

Pengertian tentang sifat jaiz Allah tercantum dalam kitab Al Jawahirul Kalamiyah Fi Idhahil Aqidah Al Islamiyyah yang ditulis oleh Syekh Thahir Al-Jazairi.

Baca Juga: Sifat-sifat yang Dimiliki Oleh Utsman Bin Affan

Kitab itu menyebutkan sifat jaiz bagi Allah adalah melakukan hal-hal yang mungkin dan (atau) meninggalkannya. Seperti dijadikannya manusia miskin atau kaya, menjadi sehat dan sakit, dan lain sebagainya.

Contoh Sifat Jaiz bagi Allah 

Salah satu contoh sifat jaiz bagi Allah termaktub dalam Alquran surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi:

“Katakanlah: 'Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat Al Quran tentang Sifat Jaiz Allah

Baca Juga: Sifat Terpuji Nabi Idris Yang Patut Diteladani

Berkaitan dengan sifat jaiz Allah, berikut beberapa ayat Al Quran yang menjelaskan mengenai sifat jaiz Allah.

Komentar